Листовые полотенца V 2-сл, (осн. целл) 23*23 (200*20)

Листовые полотенца V 2-сл